31 Ağustos 2016 Çarşamba
10:49

Yurt dışından vergisiz araç nasıl getirilir

Yurt dışından vergisiz araç nasıl getirilir

Gümrük vergisi ödemeden araç sahibi olmak mümkün nasıl mı ?

Güm­rük Ver­gi­si öde­me­den Tür­ki­ye­’ye oto­mo­bil ya da cip ge­tir­mek müm­kün. Ön­ce­lik­le be­lir­te­lim bu araç­la­rın ikin­ci el ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Ay­rı­ca ba­zı şart­lar da var.
KİM­LER YA­RAR­LA­NA­Bİ­Lİ­YOR?
Güm­rük­süz ola­rak ara­cı­nı;
- Yurt dı­şın­da “en az 24 ay” ika­met eden ve ika­met­ga­hı­nı Tür­ki­ye­’ye ke­sin ola­rak nak­le­den­ler,
- Yurt dı­şın­da­ki mil­li ve­ya mil­let­le­ra­ra­sı kad­ro­lar­da sü­rek­li gö­rev­li olup, bu gö­rev­le­rin­den dö­nen “ka­mu gö­rev­li­le­ri­”,
- Türk va­tan­daş­lı­ğı­na ge­çe­rek, ika­met­ga­hı­nı ya­ban­cı bir ül­ke­den Tür­ki­ye­’ye ke­sin ola­rak nak­le­den­ler,
- Yurt dı­şın­da yer­le­şik ki­şi­le­rin ölü­mün­de, Tür­ki­ye­’de­ki mi­ras­çı­la­rı.
Ay­rı­ca, yurt dı­şın­da yer­le­şik olup da ke­sin ola­rak dö­nen­ler ile ölen ki­şi­nin, yurt­ta ge­ri­ye doğ­ru “bir tak­vim yı­lın­da 6 ay­dan faz­la­” kal­ma­mış ol­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Tür­ki­ye­’de bir tak­vim yı­lın­da “45 gü­ne ka­da­r” ka­lış­lar yurt dı­şın­da­ki ika­met sü­re­sin­den sa­yı­lı­yor.
ARA­CA SA­HİP OL­MA SÜ­RE­Sİ
Uy­gu­la­ma­dan ya­rar­la­na­bil­mek için, söz ko­nu­su şart­la­rın ger­çek­leş­me­sin­den “en az 6 ay” ön­ce­sin­de yurt dı­şın­da bu­lu­nu­lan ül­ke­de araç­la­rın ki­şi­le­rin ad­la­rı­na ka­yıt­lı ol­ma­sı ge­re­ki­yor.
Ver­gi­siz it­hal edi­len ara­cın ser­best do­la­şı­ma gi­riş ta­ri­hin­den iti­ba­ren “5 yı­l” geç­me­dik­çe, ay­nı ki­şi­le­rin tek­rar ver­gi­siz araç ge­tir­me­le­ri müm­kün de­ğil.
2012 yılında şirketler döküldü
Hem de ne dö­kül­me!
2012’de ku­ru­lan şir­ket sa­yı­sı ar­ta­ca­ğı­na azal­dı.
Ka­pa­nan şir­ket sa­yı­sı aza­la­ca­ğı­na art­tı!
KU­RU­LAN % 27 AZAL­DI
Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği­’nin (TOBB) ve­ri­le­ri­ne gö­re, 2012 yı­lın­da ku­ru­lan şir­ket sa­yı­sı, 2011 yı­lı­na gö­re, yüz­de 27.19 azal­dı. Pe­ki… Ku­ru­lan şir­ket azal­dı ama ka­pa­nan şir­ket sa­yı­sı ne ol­du?
Onu da TOBB ve­ri­le­riy­le ya­nıt­la­ya­lım:
2012 yı­lın­da, ka­pa­nan şir­ket sa­yı­sı, 2011 yı­lı­na gö­re yüz­de 8.19 ar­tış gös­ter­di.
İş­te si­ze, Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin 2012’de kö­tü­ye git­ti­ği­ni gös­te­ren ve­ri­ler, üs­te­lik de TOB­B’­un ve­ri­le­ri!
TEK Kİ­Şİ­Lİ­ĞE RAĞ­MEN BÖY­LE
Bi­lin­di­ği gi­bi, 1 Tem­muz 2012 ta­ri­hin­den iti­ba­ren yü­rür­lü­ğe gi­ren Ye­ni Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu, şir­ket kur­ma­la­rı ko­lay­laş­tır­dı. 2 ki­şi­lik ku­ru­la­bi­len li­mi­ted şir­ket­ler ve 5 ki­şiy­le ku­ru­la­bi­len ano­nim şir­ket­ler, 1 Tem­muz 2012 ta­ri­hin­den iti­ba­ren 1 (bir) ki­şi ile ku­ru­la­bi­li­yor.
Üç ki­şi­lik yö­ne­tim ku­ru­lu, bir ki­şi da­hi ola­bi­li­yor. Hat­ta dı­şa­rı­dan bi­le se­çi­le­bi­li­yor. O hal­de, bu ka­dar ko­lay­lık­lar da gel­miş­ken, iyi­ye gi­den bir eko­no­mi­de ge­ri­le­me de­ğil, pat­la­ma ol­ma­lıy­dı. Pat­la­ma de­ğil çat­la­ma ol­du­ğu­na gö­re, 2012’de eko­no­mi iyi­ce kö­tü­ye git­miş. (Sözcü)
Yayınlanma:   Son Güncelleme:

Yorumlar
Toplam Yorum:16Yorumunuz editörlerimiz tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Adınız :

Yorumunuz :

abdulkerim koyuncu

23 Ağustos 2016 Salı 12:17

yurt disinda katardayim acaba turkiye gumruk musavirligi katar da mevcut mudur,tesekkurler

Puan Yok
Katılmıyorum
Katılıyorum

abdulkerim koyuncu

23 Ağustos 2016 Salı 12:11

6 senedir yurt disindayim 3 senedir kendi adima kayitli 2006 model arabami 2 sene kullanmak sartiyla nasil getirebilirim yardimci olursaniz tesekkurler,,,.

Puan Yok
Katılmıyorum
Katılıyorum

Tayfun

05 Nisan 2016 Salı 12:05

Mesela iki sene durdu tekrar italyaya girse araba yardımcı olursanız sevinirim

Puan Yok
Katılmıyorum
Katılıyorum

Tayfun

05 Nisan 2016 Salı 12:05

Merhaba ben italyada dogdum ve oranın vatandaşıyım turkiyeye geleli 5 6 sene oldu babam hâlâ orda sorum şu olacak babam buraya arabayı bana bırakıp gidebilir mi ? Teşekkürler

100%
Katılmıyorum
Katılıyorum

caner

22 Mart 2016 Salı 17:05

merhaba arkadaşımın italyada kullanmış oldugu 1995 model fiyat 500 marka aracı var orada bakımlar pahalı oldugu için çöpe atıcakmış ben bu aracı türkiyeye getirip kullanabilirmiyim 1100 motor bir araç

34%
66%
Katılmıyorum
Katılıyorum

yasincan

12 Mart 2016 Cumartesi 14:28

türkiyede kardeşim %92 bedensel özürlü onun raporu ile yurt dışından şirketim üzerine araç satın almak istiyorum nasıl yapabilirim?

Puan Yok
Katılmıyorum
Katılıyorum

cem eskısehır

14 Aralık 2015 Pazartesi 22:25

merh.ben yurt dısında evlıyım.arabam hanımımın uzerınde turkıyeye nasıl getırebılırım.lutfen yardım edersenız sevınırım

Puan Yok
Katılmıyorum
Katılıyorum

Remzi

24 Ağustos 2015 Pazartesi 00:51

Ben almanya vatandaşı ve mavi kartlıyım ikametimi türkiyeye aldım kendime ait bir arabamıda beraberimde misafir plaka olarak türkiyede kullanmak istiyorum nerelere baş vurup nasıl bilgi alabilirim bilen varsa eğer benide bilgilendirirseniz memnun kalırım şimdiden çok tşk ederim SAYGILARIMLA

89%
11%
Katılmıyorum
Katılıyorum

Ali yılmaz

15 Mart 2015 Pazar 08:35

şehit Yakınları gümrüksüz araba getirebilirlermi

86%
14%
Katılmıyorum
Katılıyorum

SUAT

02 Şubat 2015 Pazartesi 16:27

BEN ŞEKER HASTASIYIM PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞIM VAR RAPOR ALSAM DIŞARDAN ARABA GETİREBİLİRMİYİM

66%
34%
Katılmıyorum
Katılıyorum

mehmet ali aksu

06 Ocak 2015 Salı 16:12

20sene avrupaya calıştım vizeli arac getirme hakkım varmı

72%
28%
Katılmıyorum
Katılıyorum

kqamil

29 Ekim 2014 Çarşamba 00:11

almanyada emekliyim 4 sene önce 2002 model olan arabami birinci elden aldim.türkiyede nekadar kullanabilirim.

62%
38%
Katılmıyorum
Katılıyorum

Ali. Akbaba

12 Aralık 2013 Perşembe 11:29

Yurt dişında. Emekliyim, (. 05 /04 / 2013, Günü, Yurt. dışında. Satın. aldığım. Acanta, 2013. model, 176, Beygir, gücündekı. Cip. binek. Arabasını, gümrüksüz. Nasıl. Türkiyede. Kullanabilirim

31%
69%
Katılmıyorum
Katılıyorum

orhan

10 Aralık 2013 Salı 14:23

Benim anladigim, kamu gorevli olmayan bu sistemden yararlanamiyormu?

39%
61%
Katılmıyorum
Katılıyorum

munir yonacar

22 Ağustos 2013 Perşembe 14:15

2009da sifir opel meriva aldim bunu nasil gumruksuz turkiyeye ithal edebilirim ve bana kac paraya mal olur bilgilendirirseniz cok memnun olurum tesekkurler

65%
35%
Katılmıyorum
Katılıyorum

sadettin

28 Mart 2013 Perşembe 08:08

KDV ve ÖTV yi unutmuşsunuz Türkiyede ki fiyatla aynıya geliyor

55%
45%
Katılmıyorum
Katılıyorum